Νέα του καφέ

Βραζιλία – Ο  Καφές σε Αριθμούς

1. Η Βραζιλία παράγει περίπου το 30% της παγκόσμιας προσφοράς καφέ.

2. Η Βραζιλία διαθέτει περίπου 290.000 καλλιεργητές καφέ.

3. Σχεδόν 6,7 εκατομμύρια στρέμματα θάμνων καφέ φύονται στη Βραζιλία.

4. Ο καφές καλλιεργείται σε περισσότερες από 2.000 τοπικές αυτοδιοικήσεις σε 16 πολιτείεες της Βραζιλίας.

5. Η Minas Gerais είναι η μεγαλύτερη έκταση παραγωγής καφέ της Βραζιλίας και βρίσκεταιι στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας

6. Περίπου το 70% των καλλιεργειών καφέ στη Βραζιλία καλύπτει λιγότερο από 25 στρέμματα.

7. Η βιομηχανία καφέ στην Βραζιλία προσφέρει πάνω από 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

8. Οι πρώτες σημαντικές εξαγωγές καφέ στη Βραζιλία ξεκίνησαν το 1802

9. Περισσότερο από το 98% νοικοκυριών της Βραζιλίας καταναλώνουν καφέ

10. Το 2013 οι εξαγωγές καφέ της Βραζιλίας παρήγαγαν έσοδα ύψους 5,15 δισ. δολαρίων